Proiect nr. 13 / 2022

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mânzălești , pentru proba interviu a concursului organizat de Inspectoratul Școlar Județean Buzău , în perioada 16-25 martie 2022, pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale comuna Mânzălești , județul Buzău

Citeste mai mult

Proiect nr. 12 / 2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Mânzălești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008,, să voteze aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Citeste mai mult

Proiect nr. 11 / 2022

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Mânzălești , județul Buzău , pe semestrul II al anului școlar 2021-2022

Citeste mai mult