Dispoziţii ale primarului

TitluDescriereData
Dispozitia 192/2022privind exonerarea de la plată a unor sume reprezentând venituri de natură salarială constatate de Camera de Conturi Buzău , a fi încasate nelegal de către angajații Primăriei Comunei Mânzălești în perioada ianuarie 2019-decembrie 20202022/12/29
Dispozitia 191/2022privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară (de îndată)2022/12/20
Dispozitia 190/2022privind convocarea Consiliului local Mânzălești în ședință ordinară pe luna decembrie 20222022/12/07
Dispozitia 189/2022privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă domnului Rădulescu Marius Costel , având funcția publică de execuție de consilier achiziții publice , grad profesional superior , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău .2022/12/07
Dispozitia 188/2022privind acordarea unui ajutor financiar2022/12/07
Dispozitia 187/2022privind constituirea Comisie de recepție finală pentru lucrarea de investiții ,, Modernizare sistem de iluminat public în comuna Mânzălești ,,2022/12/07
Dispozitia 186/2022privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul ,, Reparații curente drumuri prin refacere starat de rulare și așternere covorațe asfaltacice în comuna Mânzăleşti , judeţul Buzău.2022/12/07
Dispozitia 185/2022privind angajarea cu contract individual de muncă a doamnei Tatu Maria , în funcția contractuală de execuție de asistent persoanal, la persoana cu handicap grav Tatu Sorin2022/12/05
Dispozitia 184/2022Dispoziție privnd constituirea comisiilor de concurs și de soluționarea a contestațiilor , stabilirea calendarului și a bibliografiei pentru examenul organizat în vederea promovării în clasă a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/11/29
Dispozitia 183/2022privind constituirea comisiei de inventariere anuală a elementelor de natura activelor , datoriilor și capitalurilor proprii și a comisiei de casare la nivelul Primăriei Comunei Mânzălești , județul Buzău .2022/11/29
Dispozitia 182/2022privind acordarea indemnizaţiei de handicap doamnei Coman Daniele , în calitate de repreyentant legal şi asistent personal al minorului Coman David Mircea2022/11/29
Dispozitia 181/2022privind încetarea acordării indemnizaţiei de handicap doamnei Dinu Miea -Claudiţa , persoană cu handicap grav2022/11/29
Dispozitia 180/2022privind prelungirea acordării indemnizaţiei lunare de handicap domnului Ursache Vasile , persoană cu handicap grav2022/11/24
Dispozitia 179/2022privind respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi /20222022/11/24
Dispozitia 178/2022privind aprobarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi /20222022/11/24
Dispozitia 177/2022privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru doamna Mocleaşă Dorina2022/11/23
Dispozitia 176/2022privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia domnului Labă Vasile Florin2022/11/23
Dispozitia 175/2022privind încetarea ajutorului social pentru domnul Barbu Ion2022/11/23
Dispozitia 174/2022privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei Draghia Cristina2022/11/23
Dispozitia 173/2022privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei Durac Mariana Cameluţa2022/11/23
Dispozitia 172/2022privind încetarea acordării indemnizaţiei de handicap numitului Marius Valentin Andrei , persoană cu handicap grav2022/11/23
Dispozitia 171/2022privind convocarea Consiliului local Mânzăleşti în şedinţă ordiară pe luna noiembrie 20222022/11/21
Dispozitia 170/2022privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Durac Cornelia , având funcţia contractuală de execuţie de asistent persoanal la persoana cu handicap grav Păltineanu Flavius Adrian2022/11/14
Dispozitia 169/2022privind constituirea Comisiei de recepţie finală pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare drum comunal nr.168, Beşlii (DJ 203 K) – Valea Cotoarei , L-4.00km , comuna Mânzăleşti , judeţul Buzău2022/11/14
Dispozitia 168/2022privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară (de îndată)2022/11/10
Dispozitia 167/2022privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Stemate Florina , având funcţia contractuală de execuţie de asistent persoanal la persoana cu handicap grav Moldoveanu Viorica2022/10/20
Dispozitia 166/2022privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară pe luna octombrie2022/10/20
Dispozitia 165/2022privind acordarea alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei Ceauş Ramona2022/10/18
Dispozitia 164/2022privind acordarea alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei Stan Mihaela Rodica2022/10/18
Dispozitia 163/2022privind acordarea alocaţiei de susţinere pentru familia doamnei Andrei Mariana2022/10/18
Dispozitia 162/2022privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru doamna Diaconu Ionela2022/10/18
Dispozitia 161/2022privind acordarea alocaţiei de susţinere pentru familia domnului Mînzală Viorel2022/10/18
Dispozitia 160/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social doamnei Sandu Benonica2022/10/18
Dispozitia 159/2022privind rectificarea actului de căsătorie nr.3 din 2 mai 1992 privind pe Sandu Gheorghe şi Diaconu Nicoleta2022/10/17
Dispozitia 158/2022privind numirea doamnei Moldoveanu Liliana , în funcția publică de execuție definitivă de referent , clasa III , grad profesional asistent în cadrul compartimentului resurse umane , informare, monitorizare proceduri administrative2022/10/05
Dispozitia 157/2022privind acordarea indemnizaţiei de handicap domnişoarei Ciomăguţă Elena Mălina , persoană cu handicap grav2022/09/29
Dispozitia 156/2022privind încetarea acordării suplimentului de energie pentru doamna Dudău Stanca2022/09/19
Dispozitia 155/2022privind acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă pentru familia domnului Spătaru Bogdan Marian2022/09/19
Dispozitia 154/2022privind acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă pentru familia doamnei Stan Mihaela Rodica2022/09/19
Dispozitia 153/2022privind acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă pentru familia domnului Ceauş Cosmin Alexandru2022/09/19
Dispozitia 152/2022privind acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă pentru familia doamnei Colniceanu Ioana2022/09/19
Dispozitia 151/2022privind acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă pentru familia doamnei Dobrută Adelina2022/09/19
Dispozitia 150/2022privind acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă pentru familia doamnei Pruteanu Amalia2022/09/19
Dispozitia 149/2022privind acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă pentru familia domnului Găman Sandu2022/09/19
Dispozitia 148/2022privind încetarea acordării indemnizaţiei de handicap doamnei Marin Maria , persoană cu handicap grav2022/09/19
Dispozitia 147/2022privind numirea doamnei Mutu Elisabeta în calitate de reprezentant pentru minorul Puiu Gabriel Ştefan , la dezbaterea moştenirii2022/09/19
Dispozitia 146/2022privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară pe luna septembrie 20222022/09/19
Dispozitia 145/2022privind acordarea ajutorului social pentru domnul Lăteaţă Vasile2022/09/19
Dispozitia 144/2022privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei domnului Baciu Ion Cosmin2022/09/19
Dispozitia 143/2022privind încetarea alocaţiei de susţinere pentru susţinerea familiei domnului Leuţu Stelică2022/09/19
Dispozitia 142/2022privind acordarea ajutorului social pentru domnul Găman Sandu2022/09/19
Dispozitia 141/2022privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară (de îndată)2022/08/29
Dispozitia 140/2022privind încetarea contractului individual de muncă prin pensionare a domnului Rădulescu Duţă , şofer , în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mânzăleşti , judeţul Buzău2022/08/12
Dispozitia 139/2022privind acordarea indemnizației de handicap numitei Iacob Mihaela Roxanu , persoană cu handicap2022/08/10
Dispozitia 138/2022privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Mânzălești , pe luna mai 20222022/08/04
Dispozitia 137/2022privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară (de îndată)2022/08/04
Dispozitia 136/2022privind acordarea indemnizației lunare de handicap doamnei Banu Petruța , persoană cu handicap grav2022/07/25
Dispozitia 135/2022privind convocarea consiliului local în ședință ordinară pe luna iulie2022/07/15
Dispozitia 134/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Stemate Mădălin Nelu2022/07/12
Dispozitia 133/2022privind compensarea concediului de odihnă neefectuat de către domnul Banu Eugeniu , asistent personaql în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzăleșt , județul Buzău2022/07/12
Dispozitia 132/2022privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Țiboacă Daniel2022/07/12
Dispozitia 131/2022privind prelungirea acordării indemnizației de handicap doamnei Sîrbescu Sora , persoană cu handicap grav2022/07/12
Dispozitia 130/2022privind acordarea indemnizației de handicap numitului Iacob Cristian , persoană cu handicap grav2022/07/12
Dispozitia 129/2022privind încetarea contractului individual de muncă prin pensionare a domnului Banu Eugeniu , asistent personal , în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2022/07/01
Dispozitia 128/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Croitoru Victoria2022/06/29
Dispozitia 127/2022privind convocarea Consiliului local al comunei Mânzălești , în ședință ordinară pe luna iunie 20222022/06/21
Dispozitia 126/2022privind acordarea indemnizației lunare de handicap doamnei Danciu Ioana , persoană cu handicap grav2022/06/21
Dispozitia 125/2022privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese, la nivelul comunei Mânzălești , județul Buzău2022/05/30
Dispozitia 124/2022privind modificarea contractului individual de muncă al doamnei Ursache Monica , guard în cadrul aparatului de specialitate al primarului, în ceea ce privește timpul de muncă și salariul2022/05/30
Dispozitia 123/2022privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de demolare privind imobilul Cămin Cultural amplasat în Comuna Mânzălești , județul Buzău2022/05/30
Dispozitia 122/2022privind acordarea unui ajutor financiar2022/05/24
Dispozitia 121/2022privind acordarea indemnizației de handicap doamnei Iamandeiu Liliana , în calitate de reprezentant legal și asistent personal al minorei Iamandeiu Larisa Andreea2022/05/24
Dispozitia 120/2022privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Tănăsescu Monica , având funcția publică de execuție de inspector , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/05/24
Dispozitia 119/2022privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Ursache Monica , având funcția contractuală de execuție de guard, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2022/05/24
Dispozitia 118/2022privind stabilirea salariului de încadrare al domnului Stănilă Costică Marian , având funcția publică de execuție de inspector , în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2022/05/24
Dispozitia 117/2022privind stabilirea salariului de încadrare al domnului Rădulescu Marius Costel , având funcția publică de execuție de consilier achiziții publice , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău .2022/05/24
Dispozitia 116/2022privind stabilirea salariului de încadrare al domnului Rădulescu Duță , având funcția contractuală de execuție țofer , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/05/24
Dispozitia 115/2022privind stabilirea salariului de încadrae al domnului Pruteanu Valerică , având funcția contractuală de execuție muncitor , în cadrul aparatului de specialitate al primarului2022/05/24
Dispozitia 114/2022privind stabilirea salariului de încadrare al domnului Oaie Florin , având funcția publică de execuție de inspector , în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești2022/05/24
Dispozitia 113/2022privind stabilirea salariului de încadrare al domnului Lalu Nicolae , având funcția contractuală de execuție muncitor , în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2022/05/24
Dispozitia 112/2022privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Moldoveanu Liliana , având funcția publică de execuție de referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2022/05/24
Dispozitia 111/2022privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Stănilă Iuliana , având funcția publică de execuție de inspector , în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2022/05/24
Dispozitia 110/2022privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Iancu Viorica Raimonda , având funcția publică de conducere de secretar general al comunei în cadrul UAT Mânzălești , județul Buzău2022/05/24
Dispozitia 109/2022privind stabilirea salariului de baza al doamnei Bulete Vasile , având funcția contractuală de execuție de șofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2022/05/24
Dispozitia 108/2022privind stabilirea salariului de baza al domnului Bulete Vasile , având funcția contractuală de execuție de șofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2022/05/24
Dispozitia 107/2022privind stabilirea salariului de baza al doamnei Bulete Elena , având funcția contractuală de execuție de bibliotecar în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2022/05/24
Dispozitia 106/2022privind stabilirea salariului de baza al domnului Beșliu Valeriu , având funcția contractuală de consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2022/05/24
Dispozitia 105/2022privind stabilirea salariului de baza al doamnei Banu Grațiela , având funcția publică de execuție de inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2022/05/24
Dispozitia 104/2022privind reactualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență , Centrului Operativ și Secretariatului Tehnic al comunei Mânzălești , județul Buzău2022/05/24
Dispozitia 103/2022privind desemnare agent de inundații la nivelul comunei Mânzălești , județul Buzău2022/05/24
Dispozitia 102/2022privind încetarea acordării suplimentului de energie pentru doamna Neacșu Floarea2022/05/24
Dispozitia 101/2022privind numirea unui curator special pentru doamna Danciu Ioana , pentru a i se reprezenta interesele2022/05/24
Dispozitia 100/2022privind aprobarea acordării stimulentului educațional , sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Găman Sandu2022/05/24
Dispozitia 99/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru domnul Pisău Costel2022/05/24
Dispozitia 98/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Danciu Liliana Mariana2022/05/24
Dispozitia 97/2022privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Iorga Liliana2022/05/24
Dispozitia 96/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Cimpoiașu Mihaela2022/05/24
Dispozitia 95/2022privind încetarea ajutorului social pentru doamna Neacșu Floarea2022/05/24
Dispozitia 94/2022privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Mânzălești , pe luna mai 20222022/05/20
Dispozitia 93/2022privind desemnarea persoanei autorizate să facă operațiuni în aplicația Registrul electoral la nivelul UAT Comuna Mânzălești , județul Buzău2022/05/17
Dispozitia 92/2022privind convocarea Consiliului Local Mânzălești în ședință ordinară2022/04/19
Dispozitia 91/2022privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Gîman Sandu2022/04/14
Dispozitia 90/2022privind âncetarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Moldoval Maria2022/04/14
Dispozitia 89/2022privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Zăvoianu Mirela2022/04/14
Dispozitia 88/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Moise Mihaela Lenuța2022/04/14
Dispozitia 87/2022privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Blându Gheorghe2022/04/14
Dispozitia 86/2022privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Catană Ionela Maria2022/04/14
Dispozitia 85/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru doamna Gozavu Catrina2022/04/14
Dispozitia 84/2022privind stabilirea și recuperarea prejudiciului stabilit de Camera de Conturi Buzău , doamnei Șerban Luxa prin Decizia nr.27 din 13.03.2022 , în urma auditului financiar asupra conturilor de execuție bugetară la Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna Mânzălești , județul Buzău2022/04/11
Dispozitia 83/2022privind stabilirea și recuperarea prejudiciului stabilit de Camera de Conturi Buzău , domnișoarei Tănăsescu Monica prin Decizia Nr.27 din 23.03.2022 în urma auditului financiar asupra conturilor de execuție bugetară la Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna Mânzălești , județul Buzău2022/04/11
Dispozitia 82/2022privind stabilirea și recuperarea prejudiciului stabilit de Camera de Conturi Buzău , domnului Beșliu Valeriu prin Decizia nr.27 din 23.03.20222022/04/11
Dispozitia 81/2022privind stabilirea și recuperarea prejudiciului stabilit de Camera de Conturi Buzău , domnului Moldoveanu Viorel prin Decizia nr.27 din 23.03.20222022/04/11
Dispozitia 80/2022privind stabilirea indemnizației lunare pentru funcția de demnitate publică deviceprimar al comunei Mânzălești , județul Buzău ,2022/04/11
Dispozitia 79/2022privind stabilirea indemnizației lunare pentru funcția de demnitate publică de primar al comunei Mânzălești , județul Buzău2022/04/11
Dispozitia 78/2022privind modificarea titularului dosarului pentru acordarea suplimentului de energie2022/04/11
Dispozitia 77/2022privind modificarea titularului dosarului pentru acordarea suplimentului de energie2022/04/11
Dispozitia 76/2022privind acordarea indemnizației lunare de handicap doamnei Stemate Samfira , persoană cu handicap grav2022/04/06
Dispozitia 75/2022privind promovarea doomnului Stănilă Marian Costică , având funcția publică de execuție de inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/04/06
Dispozitia 74/2022privind promovarea doamnei Banu Grațiela Mihaela , având funcția publică de execuție de inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/04/06
Dispozitia 73/2022privind prelungirea acordării indemnizației lunare de handicap doamnei Marin Maria , persoană cu handicap2022/04/06
Dispozitia 72/2022privind încetarea acordării suplimentului de energie pentru doamna Tatu Natalia2022/04/06
Dispozitia 71/2022privind încetarea acordării suplimentului de energie pentru doamna Coman Ioana2022/04/06
Dispozitia 70/2022privind încetarea acordării suplimentului de energie pentru doamna Ilie Ecaterina2022/04/06
Dispozitia 69/2022privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru beneficiari aflați în pltă la data de 01.03.20222022/03/31
Dispozitia 68/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social şi a numărului de ore în folosul comunităţii pentru persoanele benefeciare de ajutor social aflaţi în plată la nivelul Comunei Mânzăleşti , judeţul Buzău .2022/03/31
Dispozitia 67/2022privind aprobarea acordării stimulentului eeducaţional , sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă pentru familia doamnei Pruteanu Amalia2022/03/31
Dispozitia 66/2022privind aprobarea acordării stimulentului eeducaţional , sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă pentru familia doamnei Dobrută Adelina2022/03/31
Dispozitia 65/2022privind aprobarea acordării stimulentului eeducaţional , sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă pentru familia doamnei Iacov Pamela Fănuţa2022/03/31
Dispozitia 64/2022privind aprobarea acordării stimulentului eeducaţional , sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă pentru familia doamnei Stan Mihaela Rodica2022/03/31
Dispozitia 63/2022privind aprobarea acordării stimulentului eeducaţional , sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă pentru familia doamnei Coman Mirela2022/03/31
Dispozitia 62/2022privind aprobarea acordării stimulentului eeducaţional , sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă pentru familia doamnei Stemate Ioana2022/03/31
Dispozitia 61/2022privind aprobarea acordării stimulentului eeducaţional , sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă pentru familia domnului Ungureanu Nelu2022/03/31
Dispozitia 60/2022privind aprobarea acordării stimulentului educaţional , sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă pentru familia doamnei Zăvoianu Rodica Valerica2022/03/31
Dispozitia 59/2022privind încetarea acordării indemnizaţiei de handicap domnului Iamandei Ovidiu , persoană cu handicap grav .2022/03/31
Dispozitia 58/2022privind desemnarea reprezentantului Primarului Comunei Mânzăleşti , judeţul Buzău în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Comuna Mânzăleşti2022/03/31
Dispozitia 57/2022privind numirea unui curator special pentru doamna Stemate Samfira , pentru a i se reprezenta interesele2022/03/31
Dispozitia 56/2022privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei doaamnei Mureşanu Mariana2022/03/29
Dispozitia 55/2022privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru doamna Chiriţă Felicia2022/03/29
Dispozitia 54/2022privind acordarea ajutorului social pentru domnul Cordonaş Ion2022/03/29
Dispozitia 53/2022privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru doamna Ceauş Cristina Ioana2022/03/29
Dispozitia 52/2022privind modificarea contractului individual de muncă al domnului Beșliu Valeriu , consilier în cadrul cabinetului primarului , în ceea ce privește timpul de muncă și salariul2022/03/29
Dispozitia 51/2022Dispoziţei privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei în perioada noiembrie 2021- martie 2022 domnului Moise Valerică2022/03/29
Dispozitia 50/2022privind recuperarea sumelor încasate necuvent cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei în perioada noiembrie 2021- martie 2022 dnei Marin Mirela2022/03/22
Dispozitia 49/2022privind recuperarea sumelor încasate cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei în perioada noiembrie 2021-martie 2022 domnului Paraipan Vasile2022/03/22
Dispozitia 48/2022privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei în perioada noiembrie 2021- martie 2022 domnului Chivoiu Gheorghe2022/03/22
Dispozitia 47/2022privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei în perioada noiembrie 2021- martie 2022 dnei Durac Cornelia2022/03/22
Dispozitia 46/2022privind recuperarea sumelor încasate necuvent cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei în perioada noiembrie 2021- martie 2022 dnei Dinu Alina2022/03/22
Dispozitia 45/2022privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Mânzăleşti2022/03/22
Dispozitia 44/2022privind stabilirea spaţiului în care se va desfăşura autorecenzarea asistată2022/03/07
Dispozitia 43/2022privind actualizarea Comisiei comunale pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din Comuna Mânzăleşti , judeţul Buzău2022/03/07
Dispozitia 42/2022privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de solutionare a contestațiilor pentru concusul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut , a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/02/21
Dispozitia 41/2022privind constituirea comisiei speciale de inventariere și actualizare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Mânzălești , județul Buzău2022/02/21
Dispozitia 40/2022privind convocarea Consiliului Local al comunei Mânzăleşti în şedinţă ordinară2022/02/21
Dispozitia 39/2022privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei pentru domnul Stemate Dănuţ Ciprian2022/02/10
Dispozitia 36/2022privind numirea unui curator special pentru domnul Stănilă Dragomir , pentru a i se reprezenta interesele2022/02/08
Dispozitia 37/2022privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară2022/02/08
Dispozitia 35/2022privind organizarea examenului /concursului pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut , a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/02/04
Dispozitia 34/2022privind acordarea unui ajutor financiar2022/01/27
Dispozitia 33/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Niță Rodica ,asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/01/25
Dispozitia 32/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Moldoveanu Florina , asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/01/25
Dispozitia 31/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Mânzală Lenuța , asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești, județul Buzău2022/01/25
Dispozitia 30/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Iamandeiu Liliana , asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2022/01/25
Dispozitia 29/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Iacob Stelică , asistent persoanal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/01/25
Dispozitia 28/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Iacob Lenuța , asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2022/01/25
Dispozitia 27/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Durac Cornelia , asistent persoanal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești2022/01/25
Dispozitia 26/2022privind stabilirea salariului de baza al doamnei Coman Daniela , asistent personal în cadrul aparatului de specialitat al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/01/25
Dispozitia 25/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Ciomăguță Elena Luminița , asistent persoanal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/01/25
Dispozitia 24/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Bonciu Marioara Mariana , asistent persoanal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/01/25
Dispozitia 23/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Banu Eugeniu , asistent persoanal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/01/25
Dispozitia 22/2022privind stabilirea cuantumului indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap grav de la nivelul comunei Mânzălești , județul Buzău2022/01/25
Dispozitia 21/2022privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă domnului Banu Eugeniu , personal contractual de execuție în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/01/25
Dispozitia 20/2022privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Bonciu Marioara Mariana , personal contractual de execuție în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/01/25
Dispozitia 19/2022privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Iamandeiu Liliana , personal contractual de execuție în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2022/01/25
Dispozitia 18/2022privind modificarea numărului de ore în folosul comunității pentru persoanele beneficiare de ajutor social2022/01/25
Dispozitia 17/2022privind încetarea acordării suplimentului de energie pentru doamna Ene Maria2022/01/25
Dispozitia 16/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Mînzală Marioara2022/01/25
Dispozitia 15/2022privind acordarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Roșioru Cristina Mădălina2022/01/25
Dispozitia 14/2022privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Caloian Valentina2022/01/25
Dispozitia 13/2022privind încetarea ajutorului social pentru doamna Drăgaică Sultana2022/01/25
Dispozitia 12/2022privind delegarea calității de reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008,,2022/01/25
Dispozitia 11/2022privind convocarea Consiliului Local Mânzălești , în ședință ordinară pe luna ianuarie 20222022/01/21
Dispozitia 10/2022privind rectificarea actului de naștere privind pe Pruteanu Alexandru2022/01/18
Dispozitia 9/2022privind rectificarea actului de căsătorie nr.6 din 21 aprilie 1962 privind pe Pruteanu Alexandru și Văleanu Maria2022/01/18
Dispozitia 8/2022privind acordarea indemnizației lunare de handicap doamnei Ilie Fronica , persoană cu handicap grav2022/01/17
Dispozitia 7/2022privind prelungirea acordării indemnizației lunare de handicap domnului Stănilă Dragomir, persoană cu handicap2022/01/17
Dispozitia 6/2022privind încetarea acordării indemnizației de handicap domnului Avram Stavăr , persoană cu handicap grav2022/01/17
Dispozitia 5/2022privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie 2021- martie 20222022/01/13
Dispozitia 4/2022privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie 2021- martie 20222022/01/13
Dispozitia 3/2022privind acoperirea definitivă la sfârșitul anului 2021 a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare , în sumă de 368.029,33 lei din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Mânzălești , județul Buzău .2022/01/07
Dispozitia 2/2022privind convocarea Consiliului Local Mânzălești în ședință extraordinară (de îndată)2022/01/04
Dispozitia 1/2022privind aprobarea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și /sau petrolieri precum și a suplimentului de energie2022/01/03
Dispozitia 115/2021privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Comunei Mânzălești2021/09/21
Dispozitia 112/2021privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Mânzălești2021/08/23
Dispozitia 111/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Anghel Cosmin Vasilica2021/08/10
Dispozitia 110/2021privind rectificarea actului de căsătorie nr.7 din 21.09.2018 privind pe Tatu Bogdan Valeriu și Ciobanu Ancuța2021/08/10
Dispozitia 109/2021privind constituirea comisiei de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent2021/08/09
Dispozitia 108/2021privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești2021/08/04
Dispozitia 107/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna iulie 20212021/07/22
Dispozitia 106/2021privind acordarea indemnizației lunare de handicap doamnei Sîrbescu Sora , persoană cu handicap grav2021/07/22
Dispozitia 105/2021privind numirea unui curator special pentru doamna Sîrbescu Sora , pentru a i se reprezenta interesele2021/07/22
Dispozitia 104/2021privind rectificarea actului de căsătorie nr.3 din 3 aprilie 2021 privind pe Dedu Florin Dorel și Van Echelpoel Evi2021/07/22
Dispozitia 103/2021privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant , din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2021/07/22
Dispozitia 102/2021privind încetarea acordării indemnizației de handicap doamnei Tănase Ioana , persoană cu handicap grav2021/07/22
Dispozitia 101/2021privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție ,, Refacerea și consolidarea podului de pe DC 169 în satul Poiana Vâlcului , comuna Mânzălești , județul Buzău ,,2021/07/16
Dispozitia 100/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social și a componenței dosarului de ajutor social privind pe Grozavu Catrina2021/06/29
Dispozitia 99/2021privind incetarea dispoziției nr.54/2021 privind ajutorul social pentru doamna Grozavu Catrina2021/06/28
Dispozitia 98/2021privind încetarea ajutorului social pentru domnul Danciu Ion2021/06/28
Dispozitia 97/2021privind acordarea ajutorului social pentru domnul Bulete Stan2021/06/28
Dispozitia 96/2021privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Dumitrache Ionel2021/06/28
Dispozitia 95/2021privind încetarea ajutorului social pentru domnul Anghel Dorel2021/06/28
Dispozitia 94/2021privind convocarea Consiliului Local Mânzălești în ședință ordinară pe luna iunie 20212021/06/22
Dispozitia 93/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub forma de tichete sociale , pentru anul școlar 2020-2021 , pentru doamna Stan Mihaela Rodica2021/06/03
Dispozitia 92/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub forma de tichete sociale , pentru anul școlar 2020-2021 , pentru doamna Ungureanu Cătălina2021/06/03
Dispozitia 91/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub forma de tichete sociale , pentru anul școlar 2020-2021 , pentru doamna Chirișă Felicia2021/06/03
Dispozitia 90/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub forma de tichete sociale , pentru anul școlar 2020-2021 , pentru doamna Caloian Valentina2021/06/03
Dispozitia 89/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub forma de tichete sociale , pentru anul școlar 2020-2021 , pentru doamna Dobrută Adelina2021/06/03
Dispozitia 88/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub forma de tichete sociale , pentru anul școlar 2020-2021 , pentru doamna Iacov Pamela Fănuța2021/06/03
Dispozitia 87/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub forma de tichete sociale , pentru anul școlar 2020-2021 , pentru doamna Moldoveanu Maria2021/06/03
Dispozitia 86/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub forma de tichete sociale , pentru anul școlar 2020-2021 , pentru doamna Pruteanu Amalia2021/06/03
Dispozitia 85/2021privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub forma de tichete sociale , pentru anul școlar 2020-2021 , pentru domnul Spătaru George Ionuț2021/06/03
Dispozitia 84/2021privind încetarea venitului minim garantat pentru doamna Costea Maria2021/05/20
Dispozitia 83/2021privind acordarea venitului minim garantat pentru doamna Masa Leonora2021/05/20
Dispozitia 82/2021privind încetarea venitului minim garantat pentru domnul Masa Gheorghe2021/05/20
Dispozitia 81/2021privind convocarea Consiliului Local Mânzălești în ședință ordinară pe luna mai 20212021/05/20
Dispozitia 80/2021privind convocarea în ședință de îndata a Consiliului local2021/05/07
Dispozitia 79/2021privind acordarea venitului minim garantat pentru familia domnului Iamandei Stelică2021/05/05
Dispozitia 78/2021privind modificarea cuantumului alocației de susținere pentru familia domnului Ungureanu Nelu2021/05/05
Dispozitia 77/2021privind modificarea cuantumului alocației de susținere pentru familia domnului Spătaru George Ionuț2021/05/05
Dispozitia 76/2021privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de produs ,, AUTOGREDER SECOND HAND ,,2021/04/29
Dispozitia 75/2021privind numirea domnului Oprea Valentin Daniel , în calitate de curator special pentru minora Tuțu Alexandra Maria2021/04/14
Dispozitia 74/2021privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară2021/04/13
Dispozitia 73/2021privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ,, Școală Primară Valea Cotoarei – Execuție Lucrări Grup Sanitar2021/04/12
Dispozitia 72/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Dinu Alina Viorica2021/03/31
Dispozitia 71/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Baraboi Elena Dana2021/03/31
Dispozitia 70/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Cojocaru Cosmin Constantin2021/03/31
Dispozitia 69/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Dumitrache Gheorghe2021/03/31
Dispozitia 68/2021privind acordarea indemnizației lunare de handicap doamnei Marin Maria , persoană cu handicap grav2021/03/31
Dispozitia 67/2021privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie 2019- martie 2020, de la Cioinac Ionel2021/03/31
Dispozitia 66/2021pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie 2019- martie 2020 , de la domnul Brebeanu Viorel2021/03/31
Dispozitia 65/2021pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada noiembrie 2019-martei 2020 , pentru doamna Antemir Smărăndița2021/03/31
Dispozitia 64/2021privind ăncetarea alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Andrei Georgel2021/03/29
Dispozitia 63/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Baraboiu Giorgiana2021/03/29
Dispozitia 62/2021pentru încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Mînzală Cristina Liliana2021/03/29
Dispozitia 61/2021privind încetrea alocației pentru susținerea familiei pentru domnul Oprea Valentin Daniel2021/03/29
Dispozitia 60/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Deliu Daniela2021/03/29
Dispozitia 59/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Gioabă Simona2021/03/29
Dispozitia 58/2021privind constituirea Comisiei de recepție a bunurilor , serviciilor și lucrărilor din cadrul Primăriei Comunei Mînzălești , pentru procedurie de atribuire directă2021/03/28
Dispozitia 57/2021privind acordarea alocației de susținere pentru familia domnului Spătaru George Ionuț2021/03/24
Dispozitia 56/2021privind acordarea venitului minim garantat pentru domnul Moglan Gheorghe2021/03/24
Dispozitia 55/2021privind acodarea venitului minim garantat pentru domnul Avram Ion2021/03/24
Dispozitia 54/2021privind modificarea Dispoziției nr.212/2014 de acordarea a venitului minim garantat pentru numita Grozavu Catrina2021/03/23
Dispozitia 53/2021privind acordarea venitului minim garantat pentru familia doamnei Huțanu Ileana2021/03/23
Dispozitia 52/2021privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Mânzălești2021/03/23
Dispozitia 51/2021privind aprobarea modificării cuantumului stimulentului educațional, tichet social pentru grădiniță2021/03/23
Dispozitia 50/2021privind numirea unui curator special pentru doamna Marin Maria , pentru a i se reprezenta interesela2021/03/22
Dispozitia 49/2021privind numirea domnului Oprea Valentin Daniel , în calitate de curator special pentru minota Tuțu Alexandra Maria2021/03/22
Dispozitia 48/2021privind constituirea Comisiei pentru recepția finală pentru lucrarea de investiții ,, Reabilitare , modernizare și dotare așezământ cultural din comuna Mânzălești , județul Buzău ,,2021/03/18
Dispozitia 47/2021privind stabilirea programului de lucru în instituție , a programului de lucru cu publicul și a programului de audiențe2021/03/16
Dispozitia 46/2021privind modificarea Comisiei comunale Mânzălești pentru recensământul general agricol2021/03/15
Dispozitia 45/2021privind stabilirea salariului de bază al domnului Iacob Stelică, asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2021/02/26
Dispozitia 44/2021privind stabilirea salariului lunar al domnului Banu Eugeniu , având funcția contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap grav .2021/02/26
Dispozitia 43/2021privind stabilirea cuantumului indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap grav de la nivelul comunei Mânzălești , județul Buzău2021/02/26
Dispozitia 42/2021privind stabilirea salariului de bază al doamnei Nițu Rodica , asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești ,județul Buzău2021/02/26
Dispozitia 41/2021privind stabilirea salariului de bază al doamnei Cimpoiațu Marioara , asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2021/02/26
Dispozitia 40/2021privind stabilirea salariului de bază al doamnei Iacob Lenuța , asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2021/02/26
Dispozitia 39/2021privind stabilirea salariului de bază al doamnei Bonciu Marioara Mariana , asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2021/02/26
Dispozitia 38/2021privind stabilirea salariului de bază al doamnei Durac Cornelia , asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2021/02/26
Dispozitia 37/2021privind stabilirea salariului de bază al doamnei Iamandeiu Liliana , asistnt personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul Buzău2021/02/26
Dispozitia 36/2021privind stabilirea salariului de bază al domnului Banu Eugeniu , asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești ,județul Buzău2021/02/26
Dispozitia 35/2021privind stabilirea salariului de bază al doamnei Ciomăguță Elena Luminița , asistent personal în cadul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2021/02/26
Dispozitia 34/2021privind stabilirea salariului de bază al doamnei Moldoveanu Florina , asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , judeșul Buzău2021/02/26
Dispozitia 33/2021privind stabilirea salariului de bază al doamnei Coman Daniela , asistent personal în cadul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2021/02/26
Dispozitia 32/2021privind stabilirea salariului de bază al doamnei Mânzală Lenuța , asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mânzălești , județul Buzău2021/02/26
Dispozitia 31/2021privind modificarea numărului de ore pentru benefiarii venituli minim garantat2021/02/24
Dispozitia 30/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Adam Cornelia2021/02/24
Dispozitia 29/2021privind încetarea venitului minim garantat pentru doamna Nedelcu Ioana2021/02/24
Dispozitia 28/2021privind încetarea venitului minim garantat pentru doamna Lăteață Ilinca2021/02/24
Dispozitia 27/2021privind modificarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Chiriță Felicia2021/02/24
Dispozitia 26/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Brebeanu Florentina2021/02/24
Dispozitia 25/2021privind desemnarea domnului Rădulescu Marius Costel , consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mânzălești , ca persoană cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului , autorizarea executării lucrărilor de construcții2021/02/24
Dispozitia 24/2021privind convocarea în sedintă ordinară a Consiliului Local Mânzălesti2021/02/18
Dispozitia 23/2021privind delegarea exercitării atributiilor de ofiter de stare civilă la Primăria Comunei Mânzălesti , judetul Buzău2021/02/15
Dispozitia 22/2021privind numirea prin transfer în interesul seviciului a doamnei Iancu Viorica Raimonda , în functiapublică de conducere de secretar general al comunei Mânzălesti , judetul Buzău2021/02/15
Dispozitia 21/2021privind Incetarea Venitului Minim Garantat pentru doamna Giurea Milica2021/02/11
Dispozitia 20/2021privind constituirea Comisiei pentru recptie finală la obiectivul Construire punti pietonale în Comuna Mânzalesti, satele – Mânzălesti, Beşlii şi Satu-Vechi.2021/02/10
Dispozitia 19/2021privind convocarea Consiliului Local Mânzăleşti în şedintă extraordinară din data de 08.02.20212021/02/05
Dispozitia 18/2021privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri in sezonul rece Ianuarie2021-martie2021.2021/02/02
Dispozitia 17/2021privind Acordarea Venitului Minim Garantat pentru domnul Vasile Costică2021/02/01
Dispozitia 16/2021privind incetarea Alocatiei Pentru Sustinerea Familiei pentru domnul Potecă Florin Gimi2021/02/01
Dispozitia 15/2021privind suspendarea Venitului Minim Garantat pentru domnul Anghel Dorel.2021/02/01
Dispozitia 14/2021privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse la licitația publică cu strigare a unui volumde 837 mn material lemnos , de pe pășunea împădurită proprietatea privată a comunei Mânzălești , situată în punctul ,, Giugiu ,,2021/01/26
Dispozitia 13/2021privind constituirea comisiei de recepție pentru lucrările de dezăpezire executate pe drumurile comunale și sătești din comuna Mânzălești ,județul Buzău2021/01/15
Dispozitia 12/2021privind modificarea grupului de lucru POAD la nivelul Comunei Mânzălești constituit prin Dispoziția Primarului comuei Mânzălești nr.56 din 30.05.20182021/01/15
Dispozitia 11/2021privind convocarea Consiliului Local Mânzăleşti în şedintă ordinară din data de 20.01.20212021/01/15
Dispozitia 10/2021privind numirea unui curator provizoriu , in persoana numitei Iacov Pamela Fănuța pentru fratele dumneaei, Mutu Ciprian -persoana cu handicap grav2021/01/15
Dispozitia 9/2021privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Secțiuniide Dezvoltare a Bugetului local de Venituri și Cheltuieli , la sursa A, al comunei Mânzălești , pe anul 20212021/01/08
Dispozitia 8/2021privind convocarea Consiliuli Local Mânzălești în ședință extraordinară din data de 08.01.20212021/01/06
Dispozitia 7/2021privind modificarea dispoziției nr.27 din 11.003.2020 cu privire la constituirea Comisiei locale de recensământ în comuna Mânzălești , județul Buzău2021/01/06
Dispozitia 6/2021privind acordarea indemnizației de handicap grav , domnului Stănilă Dragomir , persoană cu handicap grav2021/01/05
Dispozitia 5/2021privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Țuțu Stănica2021/01/04
Dispozitia 4/2021privind încetarea alocației de susținerea familiei pentru familia doamnei Moldoveanu Mihaela2021/01/04
Dispozitia 3/2021Dispoziție privind acordarea alocației de susținerea familiei pentru doamna Cojanu Nela2021/01/04
Dispozitia 2/2021Dispoziție privind acordarea Alocației pentru susținerea familiei pentru dna Pruteanu Amalia2021/01/04
Dispozitia 1/2021privind incadrarea domnului Besliu Valeriu pe postul de consilier personal al Primarului comunei Mânzălești , cu contract individual de muncă pe durată determinată (pe durat exercitării mandatului de primar), normă 0,5 , începând cu data de 01.01.20212021/01/04

Comments are closed.