Aparatul de specialitate

Demnitari

 • MOLDOVEANU Viorel – Primar
 • STĂNESCU Costel Liviu – Viceprimar

 

Secretar general al comunei

 • IANCU Viorica Raimonda

 

Consilier Personal al Primarului

 • BEȘLIU Valeriu

 

Compartiment financiar – contabil, impozite și taxe locale, salarizare

 • TĂNĂSESCU Monica – Inspector
 • STĂNILĂ Iuliana – Inspector
 • STĂNILĂ Costică Marian – Inspector
 • Vacant – Inspector

 

Compartiment Achiziții Publice si Dezvoltare Locală

 • RĂDULESCU Marius Costel – Consilier Achiziții 

 

Compartiment Registrul Agricol , Fond Funciar

 • BANU Grațiela Mihaela  – Inspector
 • Vacant – Inspector

 

Compartiment Asistență Socială si Autoritate Tutelară

 • OAIE Florin – Inspector

 

Compariment Cadastru, Urbanism si Amenajarea Teritoriului

 • Vacant – Inspector

 

Compartiment Resurse Umane, Relații cu Publicul, Informare , Monitorizare Proceduri Administrative

 • Vacant – Referent

 

Compartiment Cultură  

 • BULETE Elena – Bibliotecar
 • Vacant – Referent

 

Compartiment Administrativ Gospodăresc

 • Vacant – Guard
 • BULETE Vasilică – Șofer
 • IACOB Valentin Daniel – Șofer
 • RĂDULESCU Duță – Șofer
 • LALU Nicolaie – Muncitor
 • PRUTEANU Valerică – Muncitor

 

Compartiment Asigurări si Asistență Socială Art.III Alin 2 din Oug Nr.63/2010

 • Asistenți Personali  – 14

 

 

Fișiere atașate:

Comments are closed.