Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect nr. 14 / 2022privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mânzălești pentru anul 20222022/02/22
Proiect nr. 13 / 2022privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mânzălești , pentru proba interviu a concursului organizat de Inspectoratul Școlar Județean Buzău , în perioada 16-25 martie 2022, pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale comuna Mânzălești , județul Buzău2022/02/21
Proiect nr. 12 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Mânzălești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008,, să voteze aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare2022/02/21
Proiect nr. 11 / 2022privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Mânzălești , județul Buzău , pe semestrul II al anului școlar 2021-20222022/02/21
Proiect nr. 10 / 2022privind aprobararea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mânzălești pentru anul 20222022/02/08
Proiect nr. 9 / 2022pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mânzălești, pentru anul 20212022/01/21
Proiect nr. 8 / 2022privind prelungirea termenului de acordare a facilităților fiscale , respectiv anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 30.06.2022, datorate bugetului local al comunei Mânzălești , județul Buzău2022/01/21
Proiect nr. 7 / 2022privind aprobarea achiziționării în condițiile legii , a unor servicii juridice de consultanță , asistență și/sau reprezentare în fața instanțelor judecătorești , de către Comuna Mânzălești2022/01/21
Proiect nr. 6 / 2022privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2022/01/21
Proiect nr. 5 / 2022privind aprobarea structurii şcolare pentru unitatea de învăţământ cu personalitate juridică “ Scoala Gimnaziala Mânzălești din comuna Mânzălești , judetul Buzau”2022/01/21
Proiect nr. 4 / 2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Mânzălești ,judeţul Buzău2022/01/21
Proiect nr. 3 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008,, să voteze aprobarea primirii comunei Ghergheasa și comuna Mihăilești în Asociație2022/01/21
Proiect nr. 2 / 2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008,, să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din Asociație2022/01/21
Proiect nr. 1 / 2022privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperire gol de casă în secțiunea funcționare în 20222022/01/04

Comments are closed.