Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL nr. 14/2022privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mânzălești pentru anul 20222022/02/28
HCL nr. 13/2022privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mânzălești , pentru proba interviu a concursului organizat de Inspectoratul Școlar Județean Buzău , în perioada 16-25 martie 2022, pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale comuna Mânzălești , județul Buzău2022/02/28
HCL nr. 12/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Mânzălești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008,, să voteze aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare2022/02/28
HCL nr. 11/2022privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Mânzălești , județul Buzău , pe semestrul II al anului școlar 2021-20222022/02/28
HCL nr. 10/2022privind aprobararea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mânzălești pentru anul 20222022/02/11
HCL nr. 9/2022pentru aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mânzălești, pentru anul 20212022/01/31
HCL nr. 8/2022privind prelungirea termenului de acordare a facilităților fiscale , respectiv anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 30.06.2022, datorate bugetului local al comunei Mânzălești , județul Buzău2022/01/31
HCL nr. 7/2022privind aprobarea achiziționării în condițiile legii , a unor servicii juridice de consultanță , asistență și/sau reprezentare în fața instanțelor judecătorești , de către Comuna Mânzălești2022/01/31
HCL nr. 6/2022privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat2022/01/31
HCL nr. 5/2022privind aprobarea structurii şcolare pentru unitatea de învăţământ cu personalitate juridică “ Scoala Gimnaziala Mânzălești din comuna Mânzălești , judetul Buzau”2022/01/31
HCL nr. 4/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Mânzălești ,judeţul Buzău2022/01/31
HCL nr. 3/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008,, să voteze aprobarea primirii comunei Ghergheasa și comuna Mihăilești în Asociație2022/01/31
HCL nr. 2/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008,, să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din Asociație2022/01/31
HCL nr. 1/2022privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperire gol de casă în secțiunea funcționare în 20222022/01/31
HCL nr. 52/2021privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de către secretarul general al unității administrativ teritoriale , privind relația între autoritățile publice comunale , între acestea și prefect , precum și între autoritățile publice comunale și autoritățile publice județene2021/08/31
HCL nr. 50/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Mânzălești , județul Buzău , forma revizuită2021/08/31
HCL nr. 46/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de „Asistenţă Socială și Autoritate Tutelară „ organizat la nivelul comunei Mânzălești , judeţul Buzău2021/06/30

Comments are closed.